Onze sporters verdienen het om hun geliefde sport te kunnen spelen op een plezierige en een veilige omgeving. Dit noemen we binnen Sparta Haacht een Ethisch sportklimaat. 

Om dit klimaat te kunnen uitbouwen hebben wij de Panathlon verklaring ondertekend en werken we er ook aan om deze in de praktijk te brengen. Hiervoor laten we ons leiden door het stappenplan van ICES.

 1. Intro
  Waar een wil is is een weg! We zijn er als organisatie en bestuur van bewust dat Ethiek een belangrijke plaats heeft binnen onze jeugdwerking. Dit dragen we ook uit in onze visie en onze waarden.

 2. Engageer een sterke m/V
  Met de aanstelling van Leen Mertens als API (aanspreekpunt integriteit) hebben we een sterke vrouw aangesteld om de ethiek centraal te plaatsen en te houden. Zij zal in 2020 een opleiding volgen als API om nog beter te kunnen inspelen op dit thema.

 3. Stimuleer praten
  We moeten trachten om onze API nog toegankelijker te maken voor al ons leden. Zowel jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders als andere betrokkenen in onze organisatie moeten bij haar terecht kunnen met een vraag, bezorgdheid of melding.

 4. Bundel de krachten
  We dienen in de toekomst nog te werken aan de ondersteuning van onze API. De opleiding in 2020 is hier een eerste stap in maar we willen ook kijken om een  ethisch comité op te richten  dat waakt over het ethisch klimaat en dit positief stimuleert. Betrek en motiveer daarvoor verschillende actoren uit de organisatie (spelers, coaches, bestuursleden, vrijwilligers, ouders, supporters…). Het comité deelt goede ervaringen binnen de sportorganisatie en signaleert problemen aan het bestuur. Verder heeft zij input bij de stap 5 (doorlichting), stap 6 (gedragscode), stap 7 (acties), en stap 8 (evaluatie). Het comité komt best 2 à 3 keer per seizoen samen.

 5. Bepaal de rode draad
  Vanaf we het comité opgericht heb zal een van hun taken worden om een duidelijke (ethische) rode draad te bepalen. In afwachting hiervan werken onze coördinatoren goed samen met onze API om reeds voor enkele zaken afspraken te maken.

 6. Kijk wat er leeft!
  Nadat de rode draad door het comité uitgeschreven is zal het belangrijk zijn om eerst na te gaan welk draagvlak er is voor ethisch sporten. Hiervoor kunnen we een vragenlijst gebruiken maar ook aan de hand van individuele gesprekken kunnen we achterhalen hoever we staan in het ethisch sporten.

 7. Ga aan de slag!
  Concrete acties rond bepaalde thema’s omdat ze zijn voortgekomen uit de bevragingen of reeds proactief werken rond bepaalde thema’s zullen verder uitgewerkt worden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan deelname aan de week tegen pesten of de move tegen pesten ook met KFC Sparta Haacht uit te voeren!

 8. Blik terug en vooruit!
  Een ethisch klimaat creëren is 1 – acties ondernemen is één van de stappen maar het ethisch klimaat evalueren – aanpassen – uitvoeren en terug evalueren zal een taak blijven in de toekomst enkel zo zal het klimaat een echte slaagkans krijgen!